Hosting Terms & Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการต่อไปนี้ เป็นความตกลงเกี่ยวกับการให้บริการโฮสติ้งระหว่าง บริษัท เอสทูพี มีเดีย จำกัด และลูกค้า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดย "ผู้ใช้บริการ" จะต้อง ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บริษัท เอสทูพี มีเดีย จำกัดโดยมีรายละเอียดดังนี้ต่อไปนี้

  1. ห้าม "ผู้ใช้บริการ" นำเว็บไซต์ไปใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสิ่งผิดศีลธรรมอันดีของ ประชาชน, ผิดต่อกฎหมาย,สื่อลามกอนาจาร, การข่มขู่ หรือ ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น
  2. ห้าม "ผู้ใช้บริการ" ใช้เครื่องเซิฟเวอร์ในการส่ง Spam Mail (เมลขยะ) หรือกระทำการอย่างอื่นใด ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเซิฟเวอร์ของ บริษัท เอสทูพี มีเดีย จำกัด หรือระบบเครือข่ายภายนอก
  3. ห้าม "ผู้ใช้บริการ" ใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับทรัพยากรของเครื่องเซิฟเวอร์ เช่น การใช้งาน CPU อย่างเกินขอบเขต การใช้งาน Disk Space อย่างเกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) เกมส์ออนไลน์ ฟรีดาวน์โหลดซอฟแวร์/เพลง/MP3 และหรือการใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานโดยปกติของระบบ
  4. ห้าม "ผู้ใช้บริการ" จัดแบ่งพื้นที่ย่อยของตนเอง เพื่อขายหรือให้บริการแก่เว็บไซต์อื่นๆ หรือเปิด "บริการแจกฟรีอีเมล์" หรือว่าเปิดให้ "บุคคลใดๆ ก็ได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์" มาใช้บริการ การเปิดใช้งานบริการดังกล่าง จะต้องได้รับการพิจารณาจาก บริษัท เอสทูพี มีเดีย จำกัด ก่อน
  5. "ผู้ใช้บริการ" จะต้องตรวจสอบ Disk Space และ Data Transfer อย่างสม่ำเสมอ เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้ Disk Space และ Data Transfer เกินจำนวนที่กำหนดเอาไว้ "ผู้ใช้บริการ" จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันเกิดจากการใช้บริการ เกินจากที่ได้ตกลงไว้ ณ. ตอนสั่งซื้อ ถ้าใช้งานเกินปริมาณดังกล่าว "ผู้ใช้บริการ" ต้องจ่ายชำระในส่วนที่เกิน ตามอัตรา ที่ บริษัท เอสทูพี มีเดีย จำกัด ได้กำหนดไว้
  6. "ผู้ใช้บริการ" จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด, เงื่อนไข กฏระเบียบ ที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด หาก "ผู้ใช้บริการ" ละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนด บริษัท เอสทูพี มีเดีย จำกัด จะทำการแจ้งเตือนไปยัง ที่อยู่ "อีเมล์" ของ "ผู้ใช้บริการ" จำนวนหนึ่งครั้ง บริษัท เอสทูพี มีเดีย จำกัด ขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการทั้งหมดทันที ถ้า "ผู้ใช้บริการ" ยังคงละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดอยู่ ภายหลังจากที่ บริษัท เอสทูพี มีเดีย จำกัด ได้ทำการแจ้งเตือนไปแล้ว
  7. ทาง บริษัท เอสทูพี มีเดีย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า นโยบาย เงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล และ การเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน

"ผู้ใช้บริการ" จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ เนื้อหา ข้อมูล ของเว็บไซต์ทั้งหมด ที่ "ผู้ใช้บริการ" นำมาฝากกับเซิฟเวอร์ บริษัท เอสทูพี มีเดีย จำกัด ไว้ในอีกที่หนึ่งโดยไม่ได้อยู่บนเซิฟเวอร์ บริษัท เอสทูพี มีเดีย จำกัด และถ้าในกรณีที่มีการสูญหาย บริษัท เอสทูพี มีเดีย จำกัดจะพยายามติดตามให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านั้น แต่ บริษัท เอสทูพี มีเดีย จำกัด ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะสามารถ นำข้อมูลกลับมาได้อย่างสมบูรณ์

"ผู้ใช้บริการ" จะต้องเก็บข้อมูลรหัสผ่านของตนเองเป็นความลับ ทาง บริษัท เอสทูพี มีเดีย จำกัดจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากความเสียหายแก่เว็บไซต์ เกิดขึ้นเอง จากความประมาทของ "ผู้ใช้บริการ" เอง อย่างไรก็ตาม บริษัท เอสทูพี มีเดีย จำกัด จะยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุด ในการนำข้อมูลรหัสผ่านกลับคืนมา

นโยบายการคืนเงินค่าบริการ

บริษัท เอสทูพี มีเดีย จำกัด ไม่มีนโยบายคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น ถึงแม้ว่า "ผู้ใช้บริการ" จะแจ้งยกเลิกสัญญาการใช้บริการ และ/หรือ ละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการข้อใดข้อหนึ่ง


Contact Us : Tel 02 4151018 - Privacy - ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 105550001231
© 2006 - 2024 S2P Media Co., Ltd. All rights reserved.