บริการเสริมพิเศษ

รายการเสริมพิเศษ ราคา (บาท)
SME เว็บไซต์ หรือ เว็บไซต์ ขนาดเล็ก
          - รูปแบบทั่วไป หน้าละ 1,000
          - รูปแบบ graphic หน้าละ 1,500
บริการจัดทำข้อมูล สินค้า
          - ไม่ต้องตกแต่งภาพสินค้า ชิ้นละ 30
          - ตกแต่งภาพสินค้า ชิ้นละ 50
บริการจัดทำภาพเคลื่อนไหว Animation
          - Flash Animation ส่วนหัวเว็บไซต์ เริ่มต้นที่ 3,000
          - Flash Animation ส่วน Intro เริ่มต้นที่ 10,000
บริการจัดทำโลโก้
          - รายละเอียดไม่เยอะ 2,000
          - รายละเอียดเยอะ 3,000
          - ตัวการ์ตูน หรือ Mascot 2,500
บริการออกแบบแผนที่
          - รายละเอียดไม่เยอะ 2,000
          - รายละเอียดเยอะ 3,000
บริการถ่ายรูปภาพสินค้า เหมาะสำหรับการนำภาพไปใช้ทำ Website
ลำดับ รายการ จำนวนสินค้า ราคาถ่ายภาพในสตูดิโอ ราคาถ่ายภาพนอกสถานที่
1 สินค้าขนาดเล็ก เช่น เครื่องสำอางค์, ขนม 1-10
10-20
20-30
30 ชิ้นขึ้นไป
3,000
4,500
5,500
ราคาพิเศษ
4,000
5,500
-
-
2 สินค้าเครื่องประดับ มีราคาแพง 1-10
10-20
20-30
30 ชิ้นขึ้นไป
4,000
6,500
8,000
ราคาพิเศษ
5,000
7,000
-
-
3 สินค้าขนาดกลาง เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า 1-10
10-20
20-30
30 ชิ้นขึ้นไป
3,000
4,500
6,500
ราคาพิเศษ
4,000
5,500
-
-
4 สินค้าขนาดใหญ่ ที่ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย เช่น เครื่องจักร 1-10
10-20
20-30
30 ชิ้นขึ้นไป
-
-
-
ราคาพิเศษ
4,000
6,000
7,500
-

Contact Us : Tel 02 4151018 - Privacy - ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 105550001231
© 2006 - 2024 S2P Media Co., Ltd. All rights reserved.